EXPERIENȚA & ECHIPA

Despre Popescu & Asociații


Experiență


Cu o experiență profesională de peste 20 de ani, Societatea de Avocați Popescu & Asociații oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Popescu și Asociații oferă servicii de asistență și reprezentare juridică în domeniile dreptului societar, dreptului muncii, contenciosului administrativ și fiscal, insolvenței, dreptului penal  prin intermediul avocaților experimentați în fiecare dintre  aceste domenii.

Pentru că am parcurs trasee profesionale diferite, în arii de practică distincte, am înțeles că este nevoie să ne unim experiența, știința de carte și atenția la detalii pentru a putea oferi clienților noștri timp, empatie,  soluții și, mai ales, încredere. Pentru noi este esențială  încrederea clientului că speța lui va fi tratată ca speța  unui apropiat.

Dragoș Popescu


Cu o experiență profesională de 20 ani, Dragoș oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Arii de practică:

  • Litigii
  • Drept Civil
  • Executare Silită
  • Retrocedări

Dragoș a gestionat cu succes dosare constituite în baza Legii nr.10/2001, a legilor fondului funciar (Legea 18/1991, Legea 169/1997, Legea 1/2000, Legea 247/2005), a reprezentat persoane fizice și juridice în dosare având ca obiect revendicări ale unor imobile cu valoare de piață semnificativă.

Dragoș s-a mai implicat în demersuri judiciare de valorificare a drepturilor succesorale, a drepturilor reale (revendicări, servituți, grănițuiri, accesiuni imobiliare artificiale) sau a drepturilor de creanță (acțiuni în despăgubiri, acțiuni grefate pe drepturi izvorâte din contracte de locațiune, acțiuni în răspundere delictuală).

O parte consistentă a experienței acumulate de Dragoș se circumscrie reprezentării unor importanți jucători de pe piața de leasing financiar, implicându-se în toată gama de litigii aferentă acestei activități economice.

Contestațiile la executare în cadrul cărora a reprezentat atât persoane fizice cât și persoane juridice, indiferent de calitatea acestora- debitori sau creditori-  i-au oferit lui Dragoș posibilitatea de a valorifica strategii validate de instanțe prin hotărâri  favorabile clienților săi. Dragoș este apreciat pentru demersurile întreprinse în vederea soluționării cu celeritate a disputelor juridice și pentru strategiile propuse pentru valorificarea eficientă  a drepturilor și intereselor clienților săi.

Mirela Popescu


Cu o experiență profesională de 16 ani, Mirela oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Arii de practică:

  • Litigii
  • Insolvență
  • Drept Civil
  • Drept Societar

Individual sau în colaborare cu alți avocați sau specialiști (experți judiciari, consultanți fiscali), Mirela a acordat consultanță sau a reprezentat persoane fizice sau juridice:

(i) în organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale societăților cu răspundere limitata sau pe acțiuni, a efectuat demersurile necesare în vederea efectuării formalităților menite să asigure opozabilitatea acestora,

(ii) a reprezentat persoane fizice sau juridice în litigii ce aveau ca obiect anularea hotărârilor adoptate de organele societare deliberative,

(iii) a identificat soluții inovatoare menite să înlăture blocajul creat prin exercitarea abuzivă a prerogativelor recunoscute de lege organelor executive ale unei societăți de capitaluri,

(iv) a reprezentat o persoană juridică în demersurile de înscriere în cartea funciară a unui teren aportat în natură de unul dintre acționari, consecutiv unor încercări nereușite eșuate,

(v) a reprezentat cu succes o persoană juridică într-un litigiu având ca obiect anularea denunțării unilaterale de către lichidatorul judiciar a unui contract de locațiune,

(vi) a reprezentat cu succes o societate pe acțiuni ce avea calitatea de pârâtă într-o acțiune în antrenarea răspunderii fundamentate pe prevederile art. 138 din Legea nr. 85/2006, (vii) a reușit anularea unor decizii de impunere emise de autoritatea fiscală în urma finalizării inspecției fiscale desfășurate la un contribuabil din domeniul IT. Mirela este apreciată de către clienții săi pentru profunzimea abordării și atenția la detalii.

Matei Stăncescu


Cu o experiență profesională de 11 ani, Matei oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din Romania, inclusiv Înalta Curte de Casație si Justiție.

Arii de practică:

  • Drept Contravențional
  • Drept Penal

Pe parcursul traseului profesional, Matei a fost gestionat  dosare ce implică probleme din aproape toate domeniile dreptului penal. Însă având în vedere evoluția actuală a realitătilor economice, în practica profesională recentă este marcată de gestionarea unor dosare din materia criminalității economico-financiare.

Cele mai multe cauze aflate pe rolul organelor judiciare în care a oferit asistență juridică și reprezentare au avut ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea cu rea-credință a creditului societății, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută simplă și bancrută fraduloasă.

Matei este apreciat  pentru seriozitateaa și integritatea manifestate în relația cu clienții, pentru atenția la detaliile cu relevanță juridică.

Aveți nevoie de reprezentare legală?


Va rugăm să ne contactați la telefon sau pe email folosind informațiile de mai jos:


Telefon

031.401.1713

Adresă Sediu

Bd. Unirii, Nr.20, Bl.5C, Ap.46, Sector 4, București, 040107

Utilizând site-ul nostru, sunteți de acord cu cookie-urile care personalizează acest site.