CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ

Servicii & Asistență Juridică


Arii de practică


01

Drept Societar

Activitățile specifice profesiei de avocat circumscrise domeniului dreptului societar ocupă un rol important în aria de practică a societății noastre. Astfel, asistăm și reprezentăm persoanele fizice si juridice la constituirea societatilor regelementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de forma de organizare a acestora, context în care redactăm actele constitutive ale acestora, redactăm actele necesare în vederea stabilirii/schimbării sediului social, îndeplinim formalitățile de înregistrare ale acestora.


Dar rolul nostru nu se oprește la constituirea societății. Având în vedere experiența acumulată, redactăm documentele societare necesare în derularea activității companiei, asistăm administrația în demersurile premergătoare desfășurării adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor, atât în cazul societăților listate, cât și în cazul societăților închise, asistăm asociații/acționarii la desfășurarea adunărilor generale, realizăm formalitățile de înregistrare a hotărârilor forurilor deliberative societare.

Popescu și Asociații oferă asistență juridică în domeniile majorărilor de capital, fuziunilor, lichidărilor, cesiunii de părți sociale/acțiuni sau rezoluțiunii convențiilor prin care s-au realizat cesiuni ale participațiilor în acord cu prevederile Legii nr. 31/1990.

02

Dreptul Muncii

Indiferent de poziția Clientului, angajat sau angajator, Popescu și Asociații oferă servicii de asistență juridică sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești în proceduri ce au ca obiect raporturi de dreptul muncii subsumate contestării deciziilor de concediere, desființării contractelor de muncă, angajării răspunderii patrimoniale ale salariaților, valorificării drepturilor salariaților în raporturile cu angajatorul.

Popescu și Asociații  are o experiență consistentă în  redactarea documentelor specifice raporturilor de muncă, contracte individuale sau colective de muncă și  a actelor adiționale ale acestora,  clauze de neconcurență și confidențialitate, regulamente de ordine interioară, precum și în asistarea angajatorilor în operațiuni de restructurare sau reorganizare a activității, asistență în procedura disciplinară, negocierea și perfectarea de tranzacții.


03

Drept Penal

SCA POPESCU ȘI ASOCIAȚII acordă servicii de asistență juridică și reprezentare în legătură cu infracțiuni economice prevăzute in Codul Penal, Legea nr. 31/1990 și alte legi speciale, precum abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, bancruta simplă, bancruta frauduloasă, gestiunea frauduloasă, înșelăciunea, înșelăciunea privind asigurările, deturnarea licitațiilor publice, exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile, delapidarea, obținerea ilegală de fonduri, deturnarea de fonduri, în faza de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată, atât în camera preliminară, cât și în cercetarea judecătorească.

04

Contencios Administrativ & Fiscal

Contenciosul administrativ și fiscal ocupă un loc important în aria de practică a avocaților noștri.Avocații Popescu și Asociații oferă asistență juridică pe parcursul derulării inspecțiilor fiscale, redactează contestațiile prevăzute de lege împotriva deciziilor de impunere și a actelor premergătoare emise ca urmare a derulării activităților de inspecție fiscală, redactează  cererile de chemare în judecată ce tind la  anularea a actelor administrative emise ca urmare a finalizarii inspecției fiscale și le susțin în fața instanțelor specializate.

În acest domeniu de practică, avocații noștri acordă o atenție sporită colaborării cu experții contabili și consultanții fiscali.


05

Insolvență

Indiferent de calitatea Clientului, creditor sau debitor, oferim servicii de asistența juridică sau reprezentare  în materiile insolvenței și falimentului, pe parcursul derulării întregii proceduri concursuale.

Popescu și Asociații  are o experiență consitentă în  redactarea documentelor specifice acestor domenii, precum: cereri de deschidere a procedurilor de insolvență, cereri de admitere a creanțelor,  contestații privind înscrierea sau neînscrierea  acestora în tabelul creanțelor, contestații împotriva hotărârilor adunărilor creditorilor.

06

Executare Silită

În materia executării silite, Popescu și Asociații oferă servicii specifice profesiei de avocat pentru recuperarea creanțelor constatate sau izvorâte din  hotarâri judecătorești pronunțate în materie civilă sau penală ori  de/ din alte titluri executorii prevăzute de lege.

Indiferent de poziția Clientului, creditor sau debitor, avocații noștri asigură asistență juridică și reprezentare în raporturile cu executorii judecătorești și/sau în fața instanțelor de judecată în scopul formulării cererilor de executare silită, a cererilor de întoarcere a executării silite, asigură monitorizarea întregii proceduri de executare silită, identifică cele mai eficiente modalități de urmărire silită,  redactează contestații la executare și/sau cereri de suspendare a executării silite și le susțin în fața instanțelor judecătorești.

Aveți nevoie de reprezentare legală?


Va rugăm să ne contactați la telefon sau pe email folosind informațiile de mai jos:


Telefon

031.401.1713

Adresă Sediu

Bd. Unirii, Nr.20, Bl.5C, Ap.46, Sector 4, București, 040107

Utilizând site-ul nostru, sunteți de acord cu cookie-urile care personalizează acest site.